Identifikace materiálu
Čj. OVA 1211/12 PID KORN92FARNQ9
Čj. předkladatele 32984/12/32100/01000 Datum autorizace 27.11.2012
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2013
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetická politika
Oblast práva
Důvod předložení Nařízení vlády se předkládá na základě zmocnění zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Přijetím nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů dne 29. října nastavila vláda tento limit ve výši 9,7 mld. Kč, který je také uveden v návrhu státního rozpočtu na rok 2013.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.12.2012 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 876 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(20 kB)
(54 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn92hkjkdh.docx 22 kB 29.11.2012
Průvodní dopis pd_korn92hkjkdh.docx 320 kB 29.11.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk