Identifikace materiálu
Čj. OVA 1193/12 PID KORN8ZUAKH50
Čj. předkladatele 84400/12 Datum autorizace 8.11.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 844)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o rozpočtovém určení daní
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zabránit více jak 20% propadu příjmů plynoucím obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Jedná se o obce pod 3000 obyvatel, u kterých by došlo k 1. 1. 2013 ke snížení příjmů z důvodu omezení kriteria výměry katastrálního území obce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.12.2012 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 866 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(54 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(33 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.11.2012 – 16.11.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn92adet1k.doc 29 kB 22.11.2012
Návrh usnesení us_korn92adet1k.doc 26 kB 22.11.2012
Příloha návrhu usnesení pu_korn92adet1k.doc 37 kB 22.11.2012
Předkládací zpráva zp_korn92adet1k.doc 44 kB 22.11.2012
Materiál ma_korn92adet1k.pdf 296 kB 22.11.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk