Identifikace materiálu
Čj. OVA 1192/12 PID KORN8ZRDPJTP
Čj. předkladatele 83900/12 Datum autorizace 5.11.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tisk č. 839)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova občanský zákoník
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je odložit o jeden rok účinnost nového občanského zákonu (zákon č. 89/2012 Sb).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.12.2012 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 865 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(34 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.11.2012 – 15.11.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn92adyy5j.doc 28 kB 22.11.2012
Návrh usnesení us_korn92adyy5j.doc 26 kB 22.11.2012
Příloha návrhu usnesení pu_korn92adyy5j.doc 50 kB 22.11.2012
Předkládací zpráva zp_korn92adyy5j.docx 20 kB 22.11.2012
Materiál ma_korn92adyy5j.pdf 269 kB 22.11.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk