Identifikace materiálu
Čj. OVA 1190/12 PID KORN8ZMARJQ1
Čj. předkladatele 83800/12 Datum autorizace 1.11.2012
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů (tisk č. 838)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Zavedení karty sociálních systémů
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je omezit nucené použití karty sociálních systémů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.12.2012 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 863 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(32 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2012 – 15.11.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk