Identifikace materiálu
Čj. OVA 1089/12 PID KORN8YRJEUMQ
Čj. předkladatele 81600/12 Datum autorizace 4.10.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslance Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 816)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z přidané hodnoty
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je ponechání sazby DPH v současné výši, v jaké platí od 1. 1. 2012, tj. základní sazba 20% a snížená sazba ve výši 14%. Zároveň se navrhuje, aby byl ponechán v platnosti seznam zboží a služeb, u kterých je odváděna daň se sníženou sazbou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.11.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 31.10.2012 Číslo Sněmovního tisku 816 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 791 ze dne 31.10.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(43 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(28 kB)
(26 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.10.2012 – 18.10.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8ztp86sj.pdf 42 kB 7.11.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk