Identifikace materiálu
Čj. OVA 384/13 PID KORN8YJDX4MQ
Čj. předkladatele MV-71822-9/LG-2012 Datum autorizace 27.9.2012
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova právo na informace
Oblast práva
Důvod předložení usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012, č. 3, k Analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, a další usnesení vlády
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (spolupředkladatelem je Ministerstvo životního prostředí)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2015 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2012 – 26.10.2012 Adresa připomínek nikola.helesic@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9AC8Q7C1.doc 30 kB 7.8.2013
Návrh usnesení us_rack96tf5ry7.doc 27 kB 16.4.2013
Příloha návrhu usnesení pu_rack96tf5ry7.zip 152 kB 16.4.2013
Předkládací zpráva zp_rack992dtwhv.doc 69 kB 26.6.2013
Důvodová zpráva zd_rack992dtwhv.doc 440 kB 26.6.2013
Materiál ma_rack992dtwhv.doc 178 kB 26.6.2013
Vypořádání připomínek vp_rack96tf5ry7.doc 2442 kB 16.4.2013
Průvodní dopis pd_rack96tf5ry7.doc 46 kB 16.4.2013
Další příloha materiálu mp_rack992dtwhv.doc 450 kB 26.6.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk