Identifikace materiálu
Čj. OVA 926/12 PID KORN8XUDMMJ6
Čj. předkladatele MF-87729/2012/32-322 Datum autorizace 6.9.2012
Popis
Název materiálu Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; fiskální konsolidace; státní rozpočet; zdravotní pojištění
Oblast práva
Důvod předložení usnesení vlády zedne 11. dubna 2012 č. 275
Popis Materiál obsahuje návrh na změnu zákonů, která umožní posílení příjmové stránky státního rozpočtu, a tím i postupné snižování schodku veřejných rozpočtů. Změny, které vstoupí v účinnost pro roky 2013 až 2015, zahrnují solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %; zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce; zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod a zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. V roce 2013 taktéž vstoupí v účinnost omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob; zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům; zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod a snížení výše procentního vrácení spotřební daně u tzv. zelené nafty. V roce 2014 pak dojde ke zrušení tzv. zelené nafty.
Poznámky Materiál prošel připomínkovým řízením pod č. j. MF-38378/2012/32-321 (463/12-OVA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.9.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 6.9.2012 Číslo Sněmovního tisku 801 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 654 ze dne 6.9.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(45 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8xvfktpd.doc 26 kB 6.9.2012
Materiál ma_korn8xvfktpd.doc 650 kB 6.9.2012
Průvodní dopis pd_korn8xvfktpd.doc 29 kB 6.9.2012
Další příloha materiálu mp_korn8xvfktpd.zip 164 kB 6.9.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk