Identifikace materiálu
Čj. OVA 1101/12 PID KORN8XPJYWOZ
Čj. předkladatele MF-84615/2012/35-354 Datum autorizace 31.8.2012
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční trh
Oblast práva
Důvod předložení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011
Popis Materiál obsahuje návrh novely zákona o finančních konglomerátech a zákona o pojišťovnictví z důvodu transpozice evropské směrnice týkající se doplňkového dozoru nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.1.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 862 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(29 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.8.2012 – 21.9.2012 Adresa připomínek michal.nadenicek@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn93qf7duw.doc 24 kB 7.1.2013
Materiál ma_korn93qf7duw.doc 182 kB 7.1.2013
Průvodní dopis pd_korn93qf7duw.doc 29 kB 7.1.2013
Další příloha materiálu mp_korn93qf7duw.zip 312 kB 7.1.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk