Identifikace materiálu
Čj. OVA 173/12 PID KORN8RJBKWII
Čj. předkladatele 59900/12 Datum autorizace 16.2.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 599)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova volby do zastupitelstev krajů
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je snížením procentuální hranice potřebné pro získání přednostního mandátu ve volbách do zastupitelstev krajů z dosavadních 10% na 5% podpořit demokratický princip těchto voleb, posílit možnost voličů zvolit svého kandidáta, zvýšit legitimitu zvolených kandidátů a přispět k efektivnějšímu fungování zastupitelské demokracie na krajské úrovni
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.3.2012 Číslo Sněmovního tisku 599 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 139 ze dne 7.3.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(25 kB)
(24 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.2.2012 – 23.2.2012 Adresa připomínek stepankova.marketa@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8smn6ztp.pdf 42 kB 22.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk