Identifikace materiálu
Čj. OVA 172/12 PID KORN8RJB8KQL
Čj. předkladatele 59800/12 Datum autorizace 16.2.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 598)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o soudech a soudcích
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zřídit plnohodnotný Krajský soud v Liberci namísto dosavadní pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.3.2012 Číslo Sněmovního tisku 598 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 138 ze dne 7.3.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(29 kB)
(35 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.2.2012 – 23.2.2012 Adresa připomínek stepankova.marketa@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8smn3wy8.pdf 45 kB 22.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk