Identifikace materiálu
Čj. OVA 107/12 PID KORN8QULBRRS
Čj. předkladatele 58500/12 Datum autorizace 25.1.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 585)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.; Návrh poslanců na vydání zákona; o přestupcích
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vlády.
Popis Cílem návrhu zákona je prodloužit lhůtu pro zánik odpovědnosti za přestupek na dva roky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 15.2.2012 Číslo Sněmovního tisku 585 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 91 ze dne 15.2.2012
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(33 kB)
(33 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.1.2012 – 3.2.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8slnzuhf.pdf 40 kB 21.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk