Identifikace materiálu
Čj. OVA 320/12 PID KORN8QNCLUDC
Čj. předkladatele 48066/11/08400/01000 Datum autorizace 19.1.2012
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova financování a investice; hospodářská politika; průmyslová politika a struktura
Oblast práva
Důvod předložení Materiál byl vypracován v návaznosti na připravovanou novelu zákona o investičních pobídkách a je nezbytným předpokladem pro zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely.
Popis Nařízení vlády vychází ze zmocnění uvedeného v § 11 zákona o investičních pobídkách a slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze na základě tohoto zákona poskytnout. Materiál je nezbytným předpokladem pro zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely zákona.
Poznámky L. Kovandová, 08400
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.5.2012 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 9.5.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 327 ze dne 9.5.2012
Znění PDF
DOC
(17 kB)
(67 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.1.2012 – 10.2.2012 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8ul9xg3d.docx 26 kB 24.5.2012
Průvodní dopis pd_korn8ul9xg3d.docx 319 kB 24.5.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk