Identifikace materiálu
Čj. OVA 1288/11 PID KORN8P5JF38O
Čj. předkladatele 54300/11 Datum autorizace 1.12.2011
Popis
Název materiálu K návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (tisk č. 543 ).
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb.; Návrh zákona; o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je úprava podmínek uplatňování regresních nároků státu a územních samosprávných celků v případě, že nahradily škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; dosavadní možnost uplatňovat regresní nárok se nahrazuje výslovně uloženou povinností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 543 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 955 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(31 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.12.2011 – 8.12.2011 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8qcdqzcl.pdf 200 kB 9.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk