Identifikace materiálu
Čj. OVA 1279/11 PID KORN8P5C5L9S
Čj. předkladatele 54100/11 Datum autorizace 1.12.2011
Popis
Název materiálu K návrhu poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 541)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o rozpočtovém určení daní
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je dle předkladatelů vytvoření nové konstrukce sdílených daní obcí, která má promítnout navýšení sdílených daní na úkor prostředků ve státním rozpočtu o 7,0 mld. Kč; otázka zdrojů má být přitom řešena plošným krácením prostředků kapitol státního rozpočtu. Návrh je totožný s návrhem, který vládě předložilo Ministerstvo financí (č.j. 1096/11), s tím rozdílem, že v poslaneckém návrhu jsou promítnuty připomínky ze stanoviska předsedkyně LRV k č.j. 1096/11.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 541 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 954 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(24 kB)
(26 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.12.2011 – 7.12.2011 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8qcdlja4.pdf 114 kB 9.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk