Identifikace materiálu
Čj. OVA 26/12 PID KORN8NVEPTUS
Čj. předkladatele 33/2011-130-PRP/2 Datum autorizace 24.11.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova evropský železniční systém; návrh nařízení
Oblast práva
Důvod předložení potřeba plného zapracování požadavků vyplývajících z relevantních právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu ČR
Popis Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.3.2012 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 15.2.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 84 ze dne 15.2.2012
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2011 – 15.12.2011 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8s7erknn.doc 95 kB 8.3.2012
Průvodní dopis pd_korn8s7dspm1.doc 58 kB 8.3.2012
Další příloha materiálu mp_korn8s7dspm1.zip 32 kB 8.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk