Identifikace materiálu
Čj. OVA 1197/11 PID KORN8NUGJ5Y9
Čj. předkladatele 2011/85298-51 Datum autorizace 23.11.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální rámec
Oblast práva
Důvod předložení § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Popis příjem rozhodný pro účast na nemocenském pojištění
Poznámky Výjimka pro neprovedení meziresortního připomínkového řízení byla povolena předsedkyní Legislativní rady vlády podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.12.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 899 ze dne 7.12.2011
Znění PDF
DOC
(37 kB)
(64 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8pjf6ycg.doc 35 kB 14.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk