Identifikace materiálu
Čj. OVA 1194/11 PID KORN8NAHGQTS
Čj. předkladatele 52700/11 Datum autorizace 4.11.2011
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 527)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova o obcích (obecní zřízení); zákon č. 128/2000 Sb.
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je výslovně umožnit vznik nové obce oddělením více částí obce a stanovit podmínky, které v takovém případě musí být splněny
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 30.11.2011 Číslo Sněmovního tisku 527 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 885 ze dne 30.11.2011
Znění PDF
DOC
(45 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(50 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.11.2011 – 16.11.2011 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk