Identifikace materiálu
Čj. OVA 1127/11 PID KORN8L8ABYE8
Čj. předkladatele 2011/51645-51 Datum autorizace 30.8.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova akreditace; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; poplatky; práce a mzdy
Oblast práva
Důvod předložení Náhrada ustanovení o úhradě nákladů na správní řízení ve věci akreditací před vlastním zahájením těchto řízení novou právní úpravou, podle níž bude tato činnost zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Popis Náhrada ustanovení o úhradě nákladů na správní řízení ve věci akreditací před vlastním zahájením těchto řízení novou právní úpravou, podle níž bude tato činnost zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 563 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 895 ze dne 7.12.2011
Znění PDF
DOC
(48 kB)
(68 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.8.2011 – 27.9.2011 Adresa připomínek jhejdukova@spcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8pqcsfof.doc 31 kB 21.12.2011
Materiál ma_korn8pqcsfof.doc 102 kB 21.12.2011
Průvodní dopis pd_korn8pqcsfof.doc 320 kB 21.12.2011
Další příloha materiálu mp_korn8pqcsfof.doc 60 kB 21.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk