Identifikace materiálu
Čj. OVA 945/11 PID KORN8L49WDSK
Čj. předkladatele 46300/11 Datum autorizace 26.8.2011
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu“) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 463)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o silničním provozu
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit v zákoně o silničním provozu problematiku přepravy dětí v přívěsných vozících za jízdními koly, která v platné právní úpravě dosud není výslovně řešena, a jednoznačně tento způsob přepravy dětí umožnit
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.9.2011 Číslo Sněmovního tisku 463 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 698 ze dne 21.9.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(46 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(29 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.8.2011 – 7.9.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8mt9nx1x.pdf 325 kB 20.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk