Identifikace materiálu
Čj. OVA 1033/11 PID KORN8KMJPPBK
Čj. předkladatele 597/2010-LO Datum autorizace 16.8.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona o obětech trestných činů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví; trestní právo
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis komplexní úprava práv obětí trestných činů, rozšíření katalogu práv oběti o mimoprocesní práva
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.2.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 15.2.2012 Číslo Sněmovního tisku 617 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 82 ze dne 15.2.2012
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.8.2011 – 15.9.2011 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8rpfp41x.doc 20 kB 22.2.2012
Materiál ma_rack8rpfp41x.doc 582 kB 22.2.2012
Průvodní dopis pd_rack8rpfp41x.doc 52 kB 22.2.2012
Další příloha materiálu mp_rack8rpfp41x.zip 158 kB 22.2.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk