Identifikace materiálu
Čj. OVA 904/11 PID KORN8JYJN6B5
Čj. předkladatele 11/54682/2011-114 Datum autorizace 21.7.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet; střednědobé výdajové rámce
Oblast práva
Důvod předložení harmonogram rozpočtových prací
Popis Materiál obsahuje návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.9.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.9.2011 Číslo Sněmovního tisku 498 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 692 ze dne 21.9.2011
Znění PDF
DOC
(52 kB)
(78 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(35 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2011 – 5.8.2011 Adresa připomínek martin.tinka@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8m6d4agh.zip 4766 kB 29.9.2011
Průvodní dopis pd_korn8m6d4agh.pdf 626 kB 29.9.2011
Další příloha materiálu mp_korn8m6d4agh.zip 30 kB 29.9.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk