Identifikace materiálu
Čj. OVA 837/11 PID KORN8GPL8G8I
Čj. předkladatele 11/32984/2011-114 Datum autorizace 9.5.2011
Popis
Název materiálu Návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova dotace; rozpočtová pravidla
Oblast práva
Důvod předložení usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1
Popis Materiál obsahuje návrh na zveřejňování dokumentů a údajů týkajících se dotací a návratných finančních výpomocí na Internetu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.9.2011 Číslo Sněmovního tisku 523 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 695 ze dne 21.9.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.5.2011 – 6.6.2011 Adresa připomínek jiri.paroubek@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8n2fqq67.doc 27 kB 27.10.2011
Důvodová zpráva zd_korn8n2fqq67.doc 75 kB 27.10.2011
Materiál ma_korn8n2fqq67.doc 50 kB 27.10.2011
Průvodní dopis pd_korn8n2fqq67.zip 7 kB 27.10.2011
Další příloha materiálu mp_korn8n2fqq67.doc 92 kB 27.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk