Identifikace materiálu
Čj. OVA 643/11 PID KORN8G2J7FUQ
Čj. předkladatele 27/33751/2011-272 Datum autorizace 18.4.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova dohled; finanční trh
Oblast práva
Důvod předložení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010
Popis Materiál obsahuje transpozici tzv. směrnice Omnibus I, jejímž obsahem jsou převážně technické změny (ustanovení o informační povinnosti k Evropským orgánům dohledu, možnosti konzultací a spolupráce s Evropskými orgány dohledu a mediace a řešení sporů mezi dohledovými orgány) ve směrnicích, které se týkají finančního trhuv rámci vytváření nového evropského systému dohledu nad finančními trhy.
Poznámky Předseda LRV dne 23. 3. 2011 povolil zúžené a zkrácené připomínkové řízení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.9.2011 Číslo Sněmovního tisku 509 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 696 ze dne 21.9.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(47 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.4.2011 – 3.5.2011 Adresa připomínek katerina.tkadlecova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_korn8mkfdkut.doc 272 kB 12.10.2011
Materiál ma_korn8mkfdkut.doc 306 kB 12.10.2011
Průvodní dopis pd_korn8mkfdkut.doc 48 kB 12.10.2011
Další příloha materiálu mp_korn8mkfdkut.zip 230 kB 12.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk