Identifikace materiálu
Čj. OVA 329/11 PID KORN8FPFRW1M
Čj. předkladatele MK 18 762/2011 Datum autorizace 7.4.2011
Popis
Název materiálu návrh zákona, kterým se mění zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kulturní památky ve vztahu k zahraničí; památková péče; věc vykazující znaky kulturní památky
Oblast práva
Důvod předložení Příprava několika významných mezinárodních výstav v ČR.
Popis Hlavním principem navrhované právní úpravy je zajištění tzv. imunity vůči zabavení vyloučením možnosti, aby veřejná moc bezprostředně bránila navrácení věcí vykazujících znaky kulturní památky, zapůjčených jiným státem na území ČR zpět na území státu, který je do ČR zapůjčil.
Poznámky Výjimka udělená ministrem spravedlnosti a předsedou LRV dne 1. dubna 2011 dopisem č.j.05278/11-RSL.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 13.4.2011 Číslo Sněmovního tisku 323 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 275 ze dne 13.4.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_korn8fvfy8um.doc 56 kB 13.4.2011
Materiál ma_korn8fvfy8um.doc 30 kB 13.4.2011
Další příloha materiálu mp_korn8fvfy8um.doc 25 kB 13.4.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk