Identifikace materiálu
Čj. OVA 261/11 PID KORN8F7JD53O
Čj. předkladatele 2011/22526-51 Datum autorizace 22.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální rámec
Oblast práva
Důvod předložení Programové prohlášení vlády
Popis V důsledku nálezu Ústavního soudu ze dne 14. března 2011 se uplynutím dne 31. prosince 2011 ruší zákon č. 347/2010 Sb., a to z důvodu procedurálních pochybení. V zájmu zajištění kontinuity úsporných opatření zavedených tímto zákonem se přebírá právní úprava do nově předkládaného návrhu zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.4.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 23.3.2011 Číslo Sněmovního tisku 315 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 218 ze dne 23.3.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(52 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8fng4ke8.doc 32 kB 6.4.2011
Návrh usnesení us_rack8fng4ke8.doc 26 kB 6.4.2011
Předkládací zpráva zp_rack8fng4ke8.doc 28 kB 6.4.2011
Materiál ma_rack8fph9j7w.doc 494 kB 7.4.2011
Průvodní dopis pd_rack8fng4ke8.zip 555 kB 6.4.2011
Další příloha materiálu mp_rack8fph9j7w.doc 956 kB 7.4.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk