Identifikace materiálu
Čj. OVA 496/11 PID KORN8F7C573H
Čj. předkladatele 32/24156/2011-321 Datum autorizace 22.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z přidané hodnoty; daňové zvýhodnění; penzijní reforma; rozpočtové určení daní
Oblast práva
Důvod předložení reforma penzijního systému
Popis Materiál představuje součást reformy penzijního systému. Navrhuje sjednocení sazby daně z přidané hodnoty, dále obsahuje rozpočtové určení takto vybraných peněžních prostředků, jejich poukázání na účet důchodového pojištění a zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 25.5.2011 Číslo Sněmovního tisku 377 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 397 ze dne 25.5.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.3.2011 – 4.4.2011 Adresa připomínek danova.legislativa@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8h9dmaim.doc 25 kB 27.5.2011
Důvodová zpráva zd_korn8h9dmaim.doc 310 kB 27.5.2011
Materiál ma_korn8h9dmaim.doc 86 kB 27.5.2011
Průvodní dopis pd_korn8h9dmaim.doc 46 kB 27.5.2011
Další příloha materiálu mp_korn8h9dmaim.zip 84 kB 27.5.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk