Identifikace materiálu
Čj. OVA 172/11 PID KORN8DHDCW3F
Čj. předkladatele 3138/11/03200/01000 Datum autorizace 28.1.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetická politika
Oblast práva
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a energetický zákon č. 458/2000 Sb. se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na I. pololetí roku 2011 s cílem transponovat směrnici EP a Rady 2009/125/ES a směrnici EP a Rady 2010/30/EU
Popis Úprava zákona vyplývá z transpozice evropské legislativy a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 13.4.2011 Číslo Sněmovního tisku 327 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 253 ze dne 13.4.2011
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.1.2011 – 23.2.2011 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8fvfbz1u.doc 144 kB 13.4.2011
Průvodní dopis pd_korn8fvfbz1u.doc 22 kB 13.4.2011
Další příloha materiálu mp_korn8fvfbz1u.zip 82 kB 13.4.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk