Identifikace materiálu
Čj. OVA 1337/10 PID KORN8C5HCYBB
Čj. předkladatele 494/2010-L Datum autorizace 22.12.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova mládež; ochranné léčení; trestní řád; zabezpečovací detence
Oblast práva
Důvod předložení potřeba praxe - reakce na tzv. Kmetiněvskou výzvu
Popis navrhuje se rozšířit opatření ukládaná dětským pachatelům o ochranné léčení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.3.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 16.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 275 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 116 ze dne 16.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(46 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8eckgvqn.doc 78 kB 2.3.2011
Průvodní dopis pd_rack8eckgvqn.doc 40 kB 2.3.2011
Další příloha materiálu mp_rack8eckgvqn.doc 41 kB 2.3.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk