Identifikace materiálu
Čj. OVA 1269/10 PID KORN8A2EQ31N
Čj. předkladatele 184/2010-L Datum autorizace 8.10.2010
Popis
Název materiálu Novelizace zákona o soudech a soudcích - rozvrh práce
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva
Důvod předložení předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády
Popis návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 9.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 270 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 95 ze dne 9.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.10.2010 – 8.11.2010 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8e4fcv7i.doc 58 kB 21.2.2011
Průvodní dopis pd_korn8e4fcv7i.doc 40 kB 21.2.2011
Další příloha materiálu mp_korn8e4fcv7i.doc 44 kB 21.2.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk