Identifikace materiálu
Čj. OVA 1267/10 PID KORN893HABMK
Čj. předkladatele 1619/2010-NBÚ/80 Datum autorizace 7.9.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Národní bezpečnostní úřad
Klíčová slova bezpečnostní řízení; bezpečnostní způsobilost; Evropská unie; správní poplatky; správní trestání; utajovaná informace
Oblast práva
Důvod předložení Návrh plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2010 a na rok 2011, Usnesení vlády České republiky ze dne 12. prosince 2007 č. 1381
Popis Návrh zákona ke zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.3.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 16.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 280 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 117 ze dne 16.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.9.2010 – 7.10.2010 Adresa připomínek eklep@nbu.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_rack8ekdywu3.doc 304 kB 2.3.2011
Materiál ma_rack8ekdywu3.doc 266 kB 2.3.2011
Průvodní dopis pd_rack8ekdywu3.doc 26 kB 2.3.2011
Další příloha materiálu mp_rack8ekdywu3.zip 226 kB 2.3.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk