Identifikace materiálu
Čj. OVA 1020/10 PID KORN88GBXDTA
Čj. předkladatele 788/2009-LO-SP Datum autorizace 30.8.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova Evropská unie; komunitární právo; mezinárodní právo; práva a svobody
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2010 a usnesení vlády č. 1024 ze dne 17. srpna 2009 o Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva
Popis Zpřesnění poskytování součinnosti dotřenými orgány pro účely zastupování ČR při řízení před Evropským soudem pro lidská práva a rozšíření působnosti zákona na Soudní dvůr EU a další orgány.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 12.1.2011 Číslo Sněmovního tisku 230 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 27 ze dne 12.1.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.8.2010 – 17.9.2010 Adresa připomínek vhlinkova@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_rack8d7dmq58.doc 138 kB 17.1.2011
Materiál ma_rack8d7dmq58.doc 64 kB 17.1.2011
Průvodní dopis pd_rack8d7dmq58.doc 46 kB 17.1.2011
Další příloha materiálu mp_rack8d7dmq58.doc 40 kB 17.1.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk