Identifikace materiálu
Čj. OVA 1126/10 PID KORN883HHLNI
Čj. předkladatele 35/83562/2010-351 Datum autorizace 6.8.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova kapitálový trh; kolektivní investování
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje novelu zákona č. 189/2004 Sb. v návaznosti na nutnost transponovat novelu směrnic Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.3.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 16.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 276 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 114 ze dne 16.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2010 – 3.9.2010 Adresa připomínek jan.sovar@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8ekdqs52.doc 24 kB 2.3.2011
Důvodová zpráva zd_korn8ekdqs52.doc 1270 kB 2.3.2011
Materiál ma_korn8ekdqs52.doc 1090 kB 2.3.2011
Průvodní dopis pd_korn8ekdqs52.doc 56 kB 2.3.2011
Další příloha materiálu mp_korn8ekdqs52.zip 662 kB 2.3.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk