Identifikace materiálu
Čj. OVA 116/10 PID KORN7Y3G4W31
Čj. předkladatele 11429/09/07400/01000 Datum autorizace 24.11.2009
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova kontrola vývozu; mezinárodní kontrolní režimy; tranzit; zboží dvojího užití; zprostředkovatelské služby
Oblast práva
Důvod předložení implementace nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Popis novela zákona č. 594/2004 Sb., implementace nařízení Rady (ES) č. 428/2009
Poznámky důvodová zpráva je součástí návrhu zákona
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.7.2010 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 3.5.2010 Číslo Sněmovního tisku 1089 (5.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 319 ze dne 3.5.2010
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(69 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2009 – 18.12.2009 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn857hjrjv.doc 285 kB 6.5.2010
Průvodní dopis pd_korn857hjrjv.doc 22 kB 6.5.2010
Další příloha materiálu mp_korn857hjrjv.zip 71 kB 6.5.2010

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk