Identifikace materiálu
Čj. OVA 1562/09 PID KORN7XHJTXL1
Čj. předkladatele 35351/09/05200/01000 Datum autorizace 9.11.2009
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetická politika
Oblast práva
Důvod předložení Umožnit odstranění současné nevyváženosti mezi jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů a zachovat princip garantované patnáctileté doby návratnosti investic, včetně přiměřeného zisku.
Popis Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je v České republice zakotvena v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Na základě tohoto zákona stanovuje Energetický regulační úřad podporu všem druhům obnovitelných zdrojů energie.
Poznámky Dopis na předsedkyni LRV k souhlasu o neprovedení MPŘ - technická novela zákona
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2009 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.11.2009 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1385 ze dne 16.11.2009
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(64 kB)

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 1509 ze dne 30.11.2009
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_rack7xukhrcq.doc 58 kB 16.11.2009
Materiál ma_rack7xukhrcq.doc 36 kB 16.11.2009
Průvodní dopis pd_rack7xukhrcq.doc 21 kB 16.11.2009

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk