Identifikace materiálu
Čj. OVA 245/10 PID KORN7W4HFY6A
Čj. předkladatele 43/2009-510-LD/1 Datum autorizace 21.9.2009
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova vnitrozemská plavba; vodní skútry
Oblast práva
Důvod předložení potřeba provést právní regulaci provozování vodních skútrů v souladu s aktuálními požadavky praxe
Popis Předkládaný návrh novely zákona zmírňuje faktické právo veta obcí při vymezování plochy pro provozování vodních skútrů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.5.2010 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.5.2010 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 318 ze dne 3.5.2010
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2009 – 19.10.2009 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn85bbzs5f.doc 104 kB 10.5.2010
Průvodní dopis pd_korn85bbzs5f.doc 57 kB 10.5.2010
Další příloha materiálu mp_korn85bbzs5f.doc 96 kB 10.5.2010

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk