Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBT9G56UY
Čj. předkladatele 37317/2020-MZE-11191 Datum autorizace 16.9.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova daně; pozemky a stavby; zemědělská půda
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Správní právo/Obce a kraje; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Na základě zmocnění § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.
Popis Předmětem novely jsou: - změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu roku 2019, a to na základě aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek nebo změny ve výměře zemědělské půdy; - změny v hektarové výměře některých katastrálních území; - 7 katastrálních území s evidovanými zemědělskými pozemky došlo ke změně v administrativním začlenění do krajů, tím i ke změně kódu (NUTS 3); jedná se o převody katastrálních území z kraje Středočeského (kód CZ020) do kraje Plzeňského (kód CZ032); - změna názvu k. ú. Březno u Loun na Březno u Postoloprt; - vyřazení katastrálního území Chaloupky u Otaslavic z uvedeného seznamu; toto k. ú. bylo sloučeno s k. ú. Otaslavice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.9.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.9.2020 – 8.10.2020 Adresa připomínek jindra.dlouha@mze.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČTÚ , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , RRTV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBT9G56UY.docx 17 kB 16.9.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBT9G56UY.doc 424 kB 16.9.2020
Materiál ma_ALBSBT9G56UY.doc 166 kB 16.9.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBT9G56UY.docx 12 kB 16.9.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBT9G56UY.docx 44 kB 16.9.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBT9G56UY.doc 34 kB 16.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk