Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBT2J3U3L
Čj. předkladatele MSMT-32876/2020 Datum autorizace 1.9.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě programového prohlášení vlády za účelem potřeby racionalizace inkluzívního vzdělávání a s tím souvisejícího zpřesnění účelnosti doporučování a poskytování podpůrných opatření z hlediska významu jejich dopadu na vzdělávání dětí, žáků a studentů.
Popis Novela směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.9.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.9.2020 – 22.9.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBT2J3U3L.doc 94 kB 1.9.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBT2J3U3L.docx 51 kB 1.9.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBT2J3U3L.docx 70 kB 1.9.2020
Materiál ma_ALBSBT2J3U3L.doc 244 kB 1.9.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBT2J3U3L.docx 172 kB 1.9.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBT2J3U3L.docx 35 kB 1.9.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBT2J3U3L.doc 40 kB 1.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk