Identifikace materiálu
Čj. OVA 1060/20 PID ALBSBSTG5S80
Čj. předkladatele 97800/20 Datum autorizace 25.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 978)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem předloženého návrhu je přijetí opatření, podle kterého by nedocházelo k pravidelné valorizaci platů poslanců, představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v roce 2021.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.9.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku 978 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.8.2020 – 4.9.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBTHGW7NT.pdf 225 kB 16.9.2020
Obálka ob_ALBSBTHGW7NT.doc 94 kB 16.9.2020
Návrh usnesení us_ALBSBTHGW7NT.doc 52 kB 16.9.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBTHGW7NT.doc 44 kB 16.9.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBTHGW7NT.doc 54 kB 16.9.2020
Materiál ma_ALBSBTHGW7NT.pdf 683 kB 16.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk