Identifikace materiálu
Čj. OVA 936/20 PID ALBSBSCC3ZJ2
Čj. předkladatele MV-120719/LG-2020 Datum autorizace 10.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby
Popis Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 - umožnění hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020, osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí covid-19
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.8.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.8.2020 Číslo Sněmovního tisku 971 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 817 ze dne 17.8.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(187 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSKHGDFA.doc 26 kB 17.8.2020
Materiál ma_KORNBSKHGDFA.doc 304 kB 17.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSKHGDFA.docx 35 kB 17.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk