Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBS2GHS3A
Čj. předkladatele MF-16703/2020/1603-10 Datum autorizace 31.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek soukromý; majetek státu
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020.
Popis Cílem každoroční novely vyhlášky je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2020 – 21.8.2020 Adresa připomínek petr.polak2@mfcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBS2GHS3A.docx 74 kB 31.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBS2GHS3A.docx 73 kB 31.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBS2GHS3A.doc 32 kB 31.7.2020
Materiál ma_ALBSBS2GHS3A.docx 185 kB 31.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBS2GHS3A.doc 901 kB 31.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBS2GHS3A.docx 35 kB 31.7.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBS2GHS3A.zip 364 kB 31.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk