Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBS296WWT
Čj. předkladatele 95700/20 Datum autorizace 31.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Blahy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 957)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem předloženého návrhu je napomoct podnikatelům při obnově jejich činnosti po první vlně koronavirové krize prominutím daně silniční za zdaňovací období roku 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 957 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2020 – 12.8.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MPO , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBS296WWT.pdf 228 kB 31.7.2020
Obálka ob_ALBSBS296WWT.doc 94 kB 31.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBS296WWT.doc 52 kB 31.7.2020
Materiál ma_ALBSBS296WWT.pdf 521 kB 31.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk