Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRZGASDJ
Čj. předkladatele MSMT-24771/2020-4 Datum autorizace 7.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení V návaznosti na Parlamentem České republiky schválený zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahující komplexní úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky, je předkládána změna prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Do vyhlášky č. 177/2009 Sb. musí být promítnuta změna zákonné úpravy. Kromě změn přímo vyplývajících z novely školského zákona, např. vypuštění příslušných částí komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, rozšíření profilové části maturitní zkoušky o písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky, vypuštění funkce hodnotitele a úpravy protokolů maturitní zkoušky v návaznosti na změny v maturitní zkoušce, jsou zapracovány další dílčí úpravy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.8.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.8.2020 – 28.8.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRZGASDJ.doc 92 kB 7.8.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRZGASDJ.doc 148 kB 7.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBRZGASDJ.docx 52 kB 7.8.2020
Materiál ma_ALBSBRZGASDJ.docx 1104 kB 7.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBRZGASDJ.docx 1987 kB 7.8.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRZGASDJ.docx 38 kB 7.8.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBRZGASDJ.doc 66 kB 7.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk