Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRYETN42
Čj. předkladatele MPO 469573/20/31100/01000 Datum autorizace 30.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika; hornická činnost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Návrh řešení negativních důsledků souvisejících s útlumem činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Popis Cílem návrhu je alespoň částečně, obdobně jako v roce 2016, kompenzovat negativní důsledky spojené se ztrátou zaměstnání na životní úroveň propouštěných zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.7.2020 – 20.8.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , kr-karlovarský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRYETN42.docx 78 kB 30.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBRYETN42.docx 37 kB 30.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBRYETN42.docx 28 kB 30.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRYETN42.docx 41 kB 30.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBRYETN42.zip 94 kB 30.7.2020
Materiál ma_ALBSBRYETN42.docx 25 kB 30.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRYETN42.docx 522 kB 30.7.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBRYETN42.docx 22 kB 30.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk