Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRTCAN3A
Čj. předkladatele CSU-008837/2020-01 Datum autorizace 24.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Český statistický úřad
Klíčová slova statistické informace; výkaznictví
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Statistika a výkaznictví
Důvod předložení Návrh se předkládá v souladu s § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb.
Popis Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021
Poznámky Přehled dopadů návrhu právního předpisu - Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021 (Čj.: CSU-03132/2019-01 ze dne 4. října 2019 )
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.7.2020 – 14.8.2020 Adresa připomínek eklep@czso.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SPČR , SSHR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRTCAN3A.docx 70 kB 24.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRTCAN3A.docx 81 kB 24.7.2020
Materiál ma_ALBSBRTCAN3A.zip 246 kB 24.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRTCAN3A.pdf 840 kB 24.7.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBRTCAN3A.docx 20 kB 24.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk