Identifikace materiálu
Čj. OVA 932/20 PID ALBSBRSHMFW2
Čj. předkladatele 95300/20 Datum autorizace 23.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 953)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je zvýšit ochranu zemědělského půdního fondu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.8.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.8.2020 Číslo Sněmovního tisku 953 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.7.2020 – 31.7.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBSE8YLKE.pdf 225 kB 12.8.2020
Obálka ob_ALBSBSE8YLKE.doc 94 kB 12.8.2020
Návrh usnesení us_ALBSBSE8YLKE.doc 52 kB 12.8.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBSE8YLKE.doc 47 kB 12.8.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBSE8YLKE.doc 91 kB 12.8.2020
Materiál ma_ALBSBSE8YLKE.pdf 1000 kB 12.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk