Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRSHFXJ9
Čj. předkladatele 94800/20 Datum autorizace 23.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 948)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je stanovit, že osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění až do konce roku 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 948 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.7.2020 – 4.8.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBRSHFXJ9.pdf 228 kB 23.7.2020
Obálka ob_ALBSBRSHFXJ9.doc 94 kB 23.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBRSHFXJ9.doc 52 kB 23.7.2020
Materiál ma_ALBSBRSHFXJ9.pdf 447 kB 23.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk