Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRSHE5WY
Čj. předkladatele 94700/20 Datum autorizace 23.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 947)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je za podmínek stanovených zákonem prominout pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného, a to až do konce roku 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 947 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.7.2020 – 4.8.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBRSHE5WY.pdf 227 kB 23.7.2020
Obálka ob_ALBSBRSHE5WY.doc 94 kB 23.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBRSHE5WY.doc 54 kB 23.7.2020
Materiál ma_ALBSBRSHE5WY.pdf 518 kB 23.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk