Identifikace materiálu
Čj. OVA 907/20 PID ALBSBRPG35KJ
Čj. předkladatele MSMT-25106/2020-1 Datum autorizace 29.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vysoké školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Ke dni 30. 6. 2020 byla na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno zrušena Farmaceutická fakulta. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno již nebude realizovat vzdělávání v jiných než veterinárních oborech. Proto je nezbytná změna názvu na Veterinární univerzita Brno. Dále se navrhuje změna názvu dalších dvou vysokých škol.
Popis Zákon mění názvy tří veřejných vysokých škol - Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Univerzity obrany v Brně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.9.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.8.2020 Číslo Sněmovního tisku 988 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 825 ze dne 17.8.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(186 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBSWDDNM8.doc 26 kB 28.8.2020
Materiál ma_ALBSBSWDDNM8.doc 63 kB 28.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBSWDDNM8.doc 146 kB 28.8.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBSWDDNM8.doc 46 kB 28.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk