Identifikace materiálu
Čj. OVA 866/20 PID ALBSBRPD98VG
Čj. předkladatele MSMT-30026/2020-2 Datum autorizace 20.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení V případě nutnosti přijmout protiepidemická mimořádná opatření, jaká byla přijata na jaře letošního roku, považuje MŠMT za nutné zakotvit ve školském zákoně co nejdříve pravidla, kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Popis Návrh zákona reaguje na zcela mimořádnou krizovou situaci, která nastala ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kdy byla v důsledku vládou ČR vyhlášených krizových opatření zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Tato krizová situace ukázala, že je nezbytné pro případ uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání, tedy zejména kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRPD98VG.doc 94 kB 20.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBRSARZJR.docx 18 kB 23.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBRPD98VG.docx 14 kB 20.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRPD98VG.docx 42 kB 20.7.2020
Materiál ma_ALBSBRPD98VG.docx 16 kB 20.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBRPD98VG.docx 15 kB 20.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRPD98VG.docx 35 kB 20.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk