Identifikace materiálu
Čj. OVA 846/20 PID ALBSBRGB4M2V
Čj. předkladatele 93700/20 Datum autorizace 13.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je zrušení zákona o soudních exekutorech a navrácení exekutorů zpět do rukou státu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 937 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 780 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(201 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.7.2020 – 17.7.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , Komora-EK , MF , MMR , MPO , MSP , MV , NSOUD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRX9Q5ME.doc 27 kB 28.7.2020
Stanovisko st_ALBSBRX9Q5ME.doc 38 kB 28.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk